Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Зимска школа – програм

Зимска школа – програм

Зимска школа – програм

>>УТОРАК 06.12.2022.<<

10:00-10:10 Отварање зимске школе, поздравна реч – директор ПССС Јагодина Др. Јасмина Филиповић

10:10-10:15 Представник СО Рековац

10:15-10:30 Резидба винове лозе, саветодавац Игор Андрејић

10:30-10:45 Цикаде, саветодавац Ружица Ђукић

10:45-11:00 Калцификација земљишта, саветодавац Драган Мијушковић

11:00-11:15 Разлика између задруге и удружења, саветодавац Вера Филиповић

11:15-11:30 Добробит свиња, саветодавац Верца Лазаревић

11:30-11:45 Нове сорте у виноградарству Србије, саветодавац Весна Васић

11:45-12:00 Значај употребе стајњака, саветодавац Миланка Миладиновић1

2.00-12:15 Производња расада, саветодавац Мира Миљковић

12:15-12:30 Јачање конкурентности повртарске и воћарске призводње кроз подизањестандарда у примарној производњи, саветодавац Љиљана Јеремић

12.30-12:45 Гајење пшенице, саветодавац Александар Илић

12:45-13:00 Заштита локалних производа ознаком географског порекла, саветодавац ИванаГлигоријевић

13:00-13:15 Заштита шљиве, саветодавац Марко Манојловић