Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Образовни профили

Пољоприведно-ветеринарска школа школује ђаке следећих образовних профила:

  • Економија, право и администрација

Смер: економски техничар

  • Пољопривреда, производња и прерада хране

Смер: ветеринарски техничар

           пољопривредни техничар

           кувар (НОВО)

Опширније о смеровима:

  1. Економски техничар
  2. Ветеринарски техничар
  3. Пољопривредни техничар
  4. Кувар