Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика
ДОБРОДОШЛИНА ЗВАНИЧНУ ИНТЕРНЕТ СТРАНУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У РЕКОВЦУ

О нама

Пољопривредно-ветеринарска школа остварује наставне планове и програме у следећим подручијима: Пољопривреда, производња и прерада хране – ветеринарски техничар, пољопривредни техничар; Економија, право и администрација – економски техничар. Пољопривредно-вет…

Read more

Историјат

Oснoвaнa јe 1958/1959. гoдинe кao Вoћaрскo – винoгрaдaрскa шкoлa. Нaрoдни oдбoр oпштинe Рeкoвaц oдлучиo јe дa oснујe oву шкoлу уз вeликo oдрицaњe. Рaзлoг oснивaњa срeдњe стручнe шкoлe у Рeкoвцу лeжи у пoтрeби зa стручним кaдрoвимa јeр јe oвo прeтeжнo пoљoприврeдни крaј…

Read more

Образовни профили

Пољоприведно-ветеринарска школа школује ђаке следећих образовних профила: Економија, право и администрација Смер: економски техничар. Пољопривреда, производња и прерада хране
Смер: ветеринарски техничар, пољопривредни техничар. Пољопривредно-вет…

Read more

Економски техничар

На овом смеру ученици се упознају са економском теоријом која проучава пословање привредних и ванпривредних субјеката, стичу се знања и вештине праћења и евидентирања имовине, вођења службене коресподенције, управљања и руковођења предузећем, обављање…

Read more

Пољопривредни техничар

Пољопривредни техничар је стручњак у области ратарства, повртарства, цвећарства, воћарства, виноградарства, заштите биља, сточарства и пољопривредне технике. Циљ стручног образовања за образовни профил је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске…

Read more

Ветеринарски техничар

У оквиру подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, један од најзначајнијих и најпопуларнијих образовних профила је ветеринарски техничар. У нашој школи овај смер постоји од 1990. године и до сада је четворогодишње образовање завршило и звање ветеринарског техничара добило 17 генерација…

Read more

Дом ученика

Дом ученика се налази на 100 m од школе, има капацитет од 100 места и опремљен је савременим спаваонама, модерно реновираном кухињом и трпезаријом, простором за учење, спортским теренима и Интернет клубом. Сви ученици имају могућност коришћења школске библиотеке која садржи преко 10.000 наслова општеобразовне и стручне литературе и белетристике,…

Read more

Школска економија

Школска економија је намењена спровођењу практичне наставе. Располаже земљиштем, потребном механизацијом за његову обраду, модерно уређеним шталама у којима се налазе животиње о чијем здрављу и напредовању рачуна воде запослени радници и професори који знање и љубав према животињама преносе на ученике. У склопу школске…

Read more
ЈАВНЕ НАБАВКЕЈавне набавке Пољопривредно-ветеринарске школе у Рековцу
Јавне набавке

Најновије вести