Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Ветеринарски техничар

Ако волиш животиње, придружи нам се! Ово занимање подразумева дружење са животињама, њихову заштиту и лечење.  Наша школа школује стручњаке за помоћника ветеринара, при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти.

У оквиру подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, један од најзначајнијих и најпопуларнијих образовних профила је ветеринарски техничар. У нашој школи овај смер постоји од 1990. године и до сада је четворогодишње образовање завршило и звање ветеринарског техничара добило 22 генерацијe.

На овом смеру поред општеобразовних предмета, ученици у току четворогодишњег школовања обрађују и две групе стручних предмета и домена ветеринарске медицине. Прву групу чине обавезни стручни предмети: Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Фармакологија, Патологија, Хигијена и нега животиња, Епизоотологија, Породиљство, Болести животиња, Основи хирургије, Предузетништво и професионална пракса. Другу групу чине стручни изборни предмети: Патологија пчела, Козарство, Патологија риба, Спортско коњарство, Патологија егзотичних животиња, Добробит животиња, Хигијена намирница животињског порекла, Аграрни туризам и Кинологија.

За време школовања посебна пажња се обраћа на вежбе, практичну наставу и професионалну праксу, што се континуално спроводи од 1. до 4. разреда. Ови видови настве изводе се на школској економији где се чува више врста животиња (краве, овце, свиње…), постоје ветеринарска амбуланта и учионица у оквиру комплекса економије. Током школовања ученике упознајемо и са видовима праксе које не можемо да прикажемо на економији, а то постижемо захваљујући сарадњи са многим ветеринарским институцијама и организацијама које су у свом послу везане за ветеринарску медицину (Ветеринарска станица у Јагодини, Ветеринарска станица у Рековцу, Ветеринарско-специјалистички институт у Јагодини, Ветеринарска инспекција – Јагодина, Месна индустрија “Јухор” – Јагодина, Кинолошко друштво – Јагодина). Такође се сваке године планирају стручне посете специјализованим установама које су у вези са ветеринарском медицином (Сточарско-ветеринарски центар у Великој Плани, Кафилерија у Ћуприји, Зоолошки врт у Јагодини, Зоолошки врт у Београду, Природњачки музеј у Београду и наравно Факултет ветеринарске медицине у Београду). Сваке године се планирају и обиласци појединих сајамских манифестација (обавезна је посета Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду).

Могућности запослења:

Након завршене школе постоји читав низ фирми које имају потребу за ветеринарским техничарима:

 • Ветеринарске станице
 • Ветеринарске амбуланте
 • Ветеринарско-специјалистички институти
 • Ветеринарско-сточарски центри
 • Ветеринарске инспекција
 • Установама које се баве прерадом и производњом намирница и сировина животињског порекла (сви видови месне индустрије, млечна индустрија, козаре, кафилерије, установе специјализоване за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, погони за производњу сточне хране итд.)

Наставак школовања:

Занимање ветеринарски техничар има велику проходност што се тиче наставка школовања, тако да је даље школовање могуће на:

 • Факултету ветеринарске медицине
 • свим смеровима Пољопривредног факултета
 • већини смерова Природно – математичког факултета
 • Шумарском факултету
 • Медицинском факултету
 • многим смеровима Филозофског факултета
 • многим смеровима Филолошког факултета
 • Факултету физичке културе
 • Правном факултету
 • Економском факултету
 • Разним високим школама…