Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Школска економија

Школска економија је намењена спровођењу практичне наставе. Располаже земљиштем, потребном механизацијом за његову обраду, модерно уређеним шталама у којима се налазе животиње о чијем здрављу и напредовању рачуна воде запослени радници и професори који знање и љубав према животињама преносе на ученике. У склопу школске еконимије је и мини зоо-врт.

Пракса на школској економији се организује за ученике пољопривредне и ветеринарске струке, а школа улаже велике напоре да обогати асортиман животиња и пољопривредних добара.

Теоријска настава за све ученике се одвија у школи а практична настава за пољопривредне и ветеринарске техничаре на школској економији.

Феријална пракса за ученике одвија се током јуна, јула и августа.

Школска економија у свом поседу има и богат сточни фонд (мангулице, краве, овце, мини зооврт…)