Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Практична настава

Ми смо школа са традицијом преко 60 година и имамо потврђени идентитет и квалитет, зато вас позивамо да постанете део наше традиције.

Комбиновањем искуства и савремених наставно-образовних метода и техника стварамо код својих ученика квалитетан темељ за даље образовање и напредовање и то не само уже стручно него и знање општеобразовног карактера о чему сведоче бројни успеси које наше ученици континуирано постижу на бројним државним такмичењима из многих предмета.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР – Знања која стичу ученици економског смера су  квалитетна, функционална, прилагођена потребама новог приступа студирању, али и укључивању у радно окружење.

Ученици смера економски техничар своја практична знања усвајају током блок наставе у радним организацијама на територији Рековца, како у јавним предузећима тако и у приватним компанијама. Током практичне наставе ученици ће усвојити знања о уласку у свет економије, научиће да комуницирају, управљају новцем и решавају реалне финансијске проблеме и препознају исплативе идеје.

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР и ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Практична настава се реализује према наставном плану и програму прописаном од стране Министарства просвете и спорта владе Републике Србије за све струке и за све образовне профиле.

Повећан је број часова практичне наставе и вежби из стручних предмета чиме се обезбеђује потпуна оспособљеност за процес рада.

Циљ ове наставе је да ученици стекну знања, умећа и вештине у обављању послова и радних задатака, односно да вежбама, практичним радом и обуком у блоку се оспособе за савремену пољопривредну производњу и прераду хране повезивањем теорије и праксе.

Професионална пракса за пољопривредне техничаре и ветеринарске техничаре реализује се у периоду јун – јул – август.

Ученици ветеринарске струке практичну наставу обављају на школској економији.

КУВАР – нови смер у нашој школи!

Вежбе, практична настава и блок настава реализује се у савременом кухињском блоку наше школе. Ученици смера кувар, активни су на такмичењима, где остварују изузетне успехе.

Практична настава обавља се по 12 часова недељно.