Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Ваннаставно особље

 Slavica Stojadinovic

Славица Стојадиновић, секретар школе

IMG_7703

Јелена Петровић, руководилац финансијско рачуноводствених послова

Мира Прокић, руководилац финансијско рачуноводствених послова (замена)

 

Biljana Milojevic

Биљана Милојевић, шеф рачуноводства

 

Dragan Grujic

Драган Грујић, библиотекар

Madlenka Milosavljevic

Младенка Милосављевић, референт за ученички стандард

Picture39

Марија Ђукић, технички секретар

Picture3

Даница Глишовић, економ

Zarko Vulic

Жарко Вулић, економ

Gordana Brasic

Гордана Брашић,  спремачица

Petronijevic Jasmina

Јасмина Петронијевић, касирка

Милан Крстић, домар

Слађан Ђорђевић, домар

Picture4

Светлана Марковић, помоћни радник

Goran Tomasevic

Горан Томашевић, помоћни радник

Valentina Vulic

Валентина Вулић, помоћни радник

Picture34

Млађа Лукић, помоћни нaставник

Драган Ђурђевић,  помоћни радник

Goran Spasovic

Горан Спасовић, помоћни радник 

Марија Јовановић, помоћни радник

Сања Милосављевић, помоћни радник

 

Ивица Стевановић, помоћни радник

Rade Zivanovic

Раде Живановић, мајстор одржавања

Лазар Кубуровић, возач

Бојан Милутиновић, возач

Радосав Јоксић, хранилац животиња

Милован Трифуновић, узгајивач животиња

Дејан Јевтић, узгајивач животиња

 

Никола Нешић, узгајивач животиња

Јанко Поповић, кувар

Невена Пауновић, кувар

 

Саша Ђорђевић, обезбеђење

 

Зоран Тепшић, обезбеђење

Јасмина Марковић, техничар одржавања одеће