Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Ваннаставно особље

 Slavica Stojadinovic

Славица Стојадиновић, секретар школе

IMG_7703

Јелена Петровић, руководилац финансијско рачуноводствених послова

IMG_7701

Сања Лазаревић, технички секретар

Biljana Milojevic

Биљана Милојевић, шеф рачуноводства

Јасмина Милановић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова

Dragan Grujic

Драган Грујић, библиотекар

Madlenka Milosavljevic

Младенка Милосављевић, референт за ученички стандард

Picture39

Марија Ђукић, помоћни наставник

Данијела Тодосијевић, технички секретар

1-1-DSC_2567

Славица Ђурђевић,  сервирка

Picture3

Даница Глишовић, економ

Zarko Vulic

Жарко Вулић, економ

Gordana Brasic

Гордана Брашић,  спремачица

Petronijevic Jasmina

Јасмина Петронијевић, касирка

Dragan Gajic

Драган Гајић, домар

Милан Крстић, домар

Слађан Ђорђевић, домар

Picture4

Светлана Марковић, помоћни радник

Goran Tomasevic

Горан Томашевић, помоћни радник

Valentina Vulic

Валентина Вулић, помоћни радник

Picture34

Млађа Лукић, помоћни нставник

Dragan DJ.

Драган Ђурђевић,  помоћни радник

Goran Spasovic

Горан Спасовић, помоћни радник 

Марија Јовановић, помоћни радник

Сања Милосављевић, помоћни радник

Бобан Стевановић, помоћни радник

Анђелка Милосављевић, помоћни радник

Ивица Стевановић, помоћни радник

Rade Zivanovic

Раде Живановић, мајстор одржавања

Лазар Кубуровић, возач

Бојан Милутиновић, возач

Радосав Јоксић, хранилац животиња

Милован Трифуновић, узгајивач животиња

Дејан Јевтић, узгајивач животиња

 

Никола Нешић, узгајивач животиња

Јанко Поповић, кувар

Невена Пауновић, кувар

 

Наташа Караица, кувар

 

Саша Ђорђевић, обезбеђење

 

Зоран Тепшић, обезбеђење

Јасмина Марковић, техничар одржавања одеће