Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Економски техничар

Уколико желиш да постанеш банкар, комерцијалиста, пословни администратор или књиговођа, онда је ово прави смер за тебе! Економски техничар је образовни профил четвртог степена, перспективан и увек актуелан.

На овом смеру ученици се упознају са економском теоријом која проучава пословање привредних и ванпривредних субјеката, стичу се знања и вештине праћења и евидентирања имовине, вођења службене коресподенције, управљања и руковођења предузећем, обављање маркетиншких и статистичих послова.

У току школовања ученици похађају блок наставу из рачуноводства, на којој се ученици упознају са начинима евидентирања свих финансијских трансакција једног предузећа, анализе и контроле тих трансакција, планирања економских догађаја …

У овим областима најважнији послови су:

 • послови рачуноводствене евиденције
 • комерцијални послови
 • банкарски послови
 • маркетиншки послови
 • послови службене коресподенције
 • статистички послови
 • послови вођења малих привредних субјеката

Могућности запослења:

Захваљујући стеченим компетенцијама ученици се, по завршетку школовања, могу запослити у фирмама следећих профила:

 • Предузећима која имају потребу за економским техничарима
 • Банкама
 • Рачуноводственим агенцијама
 • Ванпривредним субјектима (општине, судови, школе, домови здравља,…)

Наставак школовања:

Занимање економски техничар има велику проходност што се тиче наставка школовања, тако да је даље школовање могуће на:

 • Економском факултету
 • Правном факултету
 • Филозофском факултету
 • Филолошком факултету
 • Факултету политичких наука
 • Факултету организационих наука
 • Факултету за безбедност
 • Пољопривредном факултету
 • Учитељском и другим друштвеним факултетима
 • Разним високим пословним школама…