Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Пољопривредни техничар

Ако те интересује пољопривреда, ово је права прилика за тебе! Научићеш све о узгоју биљака и животиња, као и о употреби пољопривредних машина. По завршетку обуке са лакоћом ћеш савладати градиво на вишим студијама из ове гране привреде или ћеш одмах уновчити знање у пракси у сопственом газдинству или код послодавца.

Пољопривредни техичар је стручњак у области ратарства, повртарства, цвећарства, воћарства, виноградарства, заштите биља, сточарства и пољопривредне технике.

Циљ стручног образовања за овај образовни профил је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и приватним газдинствима.

Током школовања ученици стечена теоријска знања могу на примене на школској економији у оквиру практичне наставе предвиђене планом и програмом за овај профил. Овакав систем рада омогућава ученицима да се лакше запосле након завршене школе јер су овладали, поред теоријских и практичним знањима.

Сарадња професора и ученика се не завршава са завршеним школовањем јер професори прате рад бивших ученика за време њихових студија и након тога, помажући у тражењу посла и радним активностима.

У овим областима најважнији послови су:

 • организација производње основних биљних врста
 • узгој, исхрана и нега домаћих животиња према најсавраменијим прописима за држање животиња
 • организација пољопривредне производње и њен пласман уз приципа предузетништва

Могућности запослења:

Захваљујући стеченим компетенцијама ученици се, по завршетку школовања, могу запослити у фирмама следећих профила:

 • Предузећа која се баве производњом и прометом пољопривредних производа
 • Пољопривредна апотека
 • Завод за пољопривреду
 • Приватни пластеник/стакленик
 • Сопствено домаћинство

Наставак школовања:

 • Пољопривредни факултет
 • Факултет ветеринарске медицине
 • Шумарски факултет
 • Факултет спорта и физичког васпитања
 • ПМФ – поједини смерови
 • Полицијска академија
 • Учитељски и други друштвени факултети
 • Високе школе: Пољопривредна, Економска, Педагошка, Шумарска,…