Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Економски техничар

Уколико желиш да постанеш банкар, комерцијалиста, пословни администратор или књиговођа, онда је ово прави смер за тебе! Економски техничар је образовни профил четвртог степена, перспективан и увек актуелан.

На овом смеру ученици се упознају са економском теоријом која проучава пословање привредних и ванпривредних субјеката, стичу се знања и вештине праћења и евидентирања имовине, вођења службене коресподенције, управљања и руковођења предузећем, обављање маркетиншких и статистичих послова.

У току школовања ученици похађају блок наставу из рачуноводства, на којој се ученици упознају са начинима евидентирања свих финансијских трансакција једног предузећа, анализе и контроле тих трансакција, планирања економских догађаја …

У овим областима најважнији послови су:

 • послови рачуноводствене евиденције
 • комерцијални послови
 • банкарски послови
 • маркетиншки послови
 • послови службене коресподенције
 • статистички послови
 • послови вођења малих привредних субјеката

Могућности запослења:

Захваљујући стеченим компетенцијама ученици се, по завршетку школовања, могу запослити у фирмама следећих профила:

 • Предузећима која имају потребу за економским техничарима
 • Банкама
 • Рачуноводственим агенцијама
 • Ванпривредним субјектима (општине, судови, школе, домови здравља,…)

Наставак школовања:

Занимање економски техничар има велику проходност што се тиче наставка школовања, тако да је даље школовање могуће на:

 • Економском факултету
 • Правном факултету
 • Филозофском факултету
 • Филолошком факултету
 • Факултету политичких наука
 • Факултету организационих наука
 • Факултету за безбедност
 • Пољопривредном факултету
 • Учитељском и другим друштвеним факултетима
 • Разним високим пословним школама…