Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Успешно је завршена Летња школа за младе пољопривреднике

Успешно је завршена Летња школа за младе пољопривреднике

Успешно је завршена Летња школа за младе пољопривреднике

Успешно је завршена је овогодишња Летња школа за младе пољопривреднике, која је одржана у просторијама нашег дома од 23-27. августа.

Пројекат „ЛЕТЊА ШКОЛА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ – Јачење конкурентности кроз имплементацију заједничке пољопривредне политике ЕУ“, наша школа је реализовала заједно са УГ Млади пољопривредници Србије.Пројекат је посвећен организацији ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ за ученике – младе пољопривреднике који похађају средње стручне школе које спроводе образовне програме у области пољопривреде итехнологије производње хране и пиће.

Током пет дана трајања летње школе, обрађене су следеже теме:-унапређењу знања младих пољопривредника по питању финансијског планирања,-начини аплицирања за подстицајна средства у пољопривреди,-значај удруживања пољопривредника кроз удружења, ученичка и пољопривредне задруге и кластере,-маркетинг на пољопривредном газдинству,-учешће у практичним активностима у оквиру школске економије – фарме и прерадног центра школе домаћина.

Учесници овогодишње летње школе понели су позитивне утиске из Рековца и научили пуно тога новог. Њихов задатак је да стечена знања пренесу вршњацима у својим школама током школске 2023/2024. године.

Овај програм едукације и рекреације младих омогућен је кроз пројекат подржан од стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а носиолац пројекта су Mladi Poljoprivrednici Srbije.

#mladi#edukacija#rekreacija#poljoprivreda#LetnjaSkola#rekovac