Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Модул 7: Превенција болести папака у циљу очувања здравља и добробити млечних крава

Модул 7: Превенција болести папака у циљу очувања здравља и добробити млечних крава

Модул 7: Превенција болести папака у циљу очувања здравља и добробити млечних крава

Демонстрација опреме за корекцију рожине папака изведена кроз вежбу на нашој школској економији. Кроз вежбе извршена је процена здравља папака и процена хода животиња. Демонстратори су били проф. др Игор Вујанац, проф.др Звонко Златановић и Милан Хушњак.