Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Модул 18. Пословна комуникација и преговарачке вештине

Модул 18. Пословна комуникација и преговарачке вештине

Модул 18. Пословна комуникација и преговарачке вештине

Модул 18. Пословна комуникација и преговарачке вештине; Методологија саветодавног рада, 22.3.2024.Предавач: Мирослава Драпшин, самостални консултант

Учесници едукације су били саветодавци пољопривредних и стручних служби из целе Србије. На почетку предавања учеснике су поздравили организатори, испред наше школе директор проф. Љубиша Стевановић, а у име Института за примену науке у пољопривреди, проф. др Раде Јовановић.Учесници у током предавања усвајали знања и вештине из области вербалне комуникације, вештине преговарања, писане комуникације…