Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Дан 7. Слободне активности