Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Агродневник РТВ о Међународном научном симпозијуму о пољопривреди у Београду

Агродневник РТВ о Међународном научном симпозијуму о пољопривреди у Београду

Агродневник РТВ о Међународном научном симпозијуму о пољопривреди у Београду

У Београду је одржан Међународни научни симпозијум посвећен одрживој пољопривреди и одрживом развоју. Скуп је у сарадњи са задружним савезом Војводине и другим институцијама организовао Институт за економику пољопривреде.

Тај веома посећен догађај привукао је пажњу како стручњака тако и пољопривердних произвођача, задругара али и ученика средњих пољопривредних школа. У фокусу је била афирмација примењених знања у циљу постизања конкурентности домаће пољопривреде.

Овај догађај био је прилика да се на креативан начин представи и Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика из Рековца.