Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Израда кухињског блока – грађевински радови I фаза 6П/14