Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Упис у средњу школу 2023/2024. година

Упис у средњу школу 2023/2024. година

Упис у средњу школу 2023/2024. година

Средња школа се уписује након положеног завршног испита.

Рангирање за упис се врши на основу постигнутог успеха у VI, VII и VIII разреду, успеха на завршном испиту и успеху на такмичењима.

Шифре образовних профила за упис у Пољопривредно-ветеринарску школу са домом ученика у Рековцу:

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

-Економски техничар: PMRE SA 4L01S

-Ветеринарски техничар: PMRE SA 4A07S

-Пољопривредни техничар: PMRE SA 4A03S

ТРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ:

-Кувар: PMRE SA 3K08S