Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

СЕМИНАР: Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења

СЕМИНАР: Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења

СЕМИНАР: Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења

У просторијама наше школе, у суботу 26. новембра, одражан је семинар под називом “Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења”. Семинару су присуствовали наставници предметне наставе, васпитачи, библиотекари и стручни сарадници запослени у нашој школи.

Семинар је из каталошког броја 755 К2, П2 и носи 8 бодова.

Теме на семинару су биле: Самоевалуација области квалитета наставе и учења, Иновирање дидактичко-методичке основе планирања часа и Формативно праћење ученичких достигнућа.

На крају семинара, наставници су радећи у групама навели предлоге за унапређење праксе формативног праћања ученичких достигнућа.

Предавачи су били Зорица Николић и Зоран Сретеновић.