Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Сарадња са школом 11.мај!