Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Посета председника организације АБЕЦА

Посета председника организације АБЕЦА

Посета председника организације АБЕЦА

Пољопривредно-ветеринарску школу из Рековца је посетио Даниел Контрерас , председник мађарске организације АВЕСА. Циљ посете је подршка стручном образовању у пољопривреди на националном и међународном нивоу,односно :- слање ученика / наставника на стручне праксе у Мађарску са Ерасмус + програмом,- пружање пуне услуге местима за професионалну праксу у готово сваком пољопривредном сектору у Мађарској,- у припреми Ерасмус пројекта и помагању у припреми, реализацији и затварању пројекта,- јачање квалитета, иновација и интернационализација у установама образовања и оспособљавања,- развој наставних средстава. Увођење добре праксе у иностранству,- организовање и спровођење праксе стручног оспособљавања за домаће и стране студенте,- успостављање комуникације и сарадње између институција и компанија за образовање и оспособљавање,- увођење ученика који се стручно усавршавају на домаће тржиште рада. Помоћ студентима у стручној обуци да дођу до посла,- еколошко образовање, развој осетљивости,- пружање стручне праксе студентима са потешкоћама,- специјализација за одрживо сточарство и производњу.