Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика из Рековца добила Еразмус акредитацију

Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика из Рековца добила Еразмус акредитацију

Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика из Рековца добила Еразмус акредитацију

Са поносом објављујемо да је наша школа, Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика из Рековца, добила Еразмус акредитацију у области стручног образовања и обука. Ова акредитација је резултат успешне пројектне пријаве из позива у 2023. години али и успешно реализованог пројекта стручне праксе наших ученика на Кипру и представља значајан корак напред на нашем путу ка међународном образовном простору.

Еразмус акредитација омогућава нам прелазак са принципа спровођења и конкурисања за појединачне пројекте на стратешко планирање и развијање институционалних капацитета. Кроз учешће у програму Еразмус+, наша школа ће имати прилику да ојача европску димензију наставе и учења, промовише инклузију, толеранцију, демократско учешће, и пружи подршку развоју образовних мрежа широм Европе.

Са циљем да се искористе све предности које Еразмус акредитација нуди, наша школа је поставила специфичне циљеве који укључују:

  1. Укључивање ученика са смањеним могућностима.
  2. Већи број уписаних ученика на свим образовним профилима и оживљавање руралних средина.
  3. Примена ИКТ у активностима школе и образовању.
  4. Побољшање компетенција особља у пракси ЕУ.
  5. Успостављање одрживих међународних партнерстава.
  6. Интеграција међународног садржаја у наставни план и програм.
  7. Повећање општег успеха ученика и капацитета за укључивање у савремено тржиште рада.
  8. Унапређење препознавања исхода мобилности и сертификација.
  9. Допринос повећању препознатљивости и угледа школе на домаћем и међународном нивоу.

Захваљујемо се свима који су учествовали у процесу пријављивања и допринели да наша школа стекне ово значајно признање. Пред нама је узбудљив пут унапређења образовања и међународне сарадње, и радујемо се новим могућностима које нас чекају.

Одрицање од одговорности: Финансира Европска унија. Међутим, изнети ставови и мишљења су искључиво ставови аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Ни Европска унија ни ЕАЦЕА не могу сносити одговорност за њих.