Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње

Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње

Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње

Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржишту: Теоријски део едукација; Област: повртарство

Учесници: саветодавци специјалности за ратарство, повртарство и део за заштиту биља

Датум одржавања: 11.07.2023. године (уторак) Место окупљања и одржавања: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика у Рековцу

Предавачи: Мр Златко Јовановић, самостални консултантСаша Рашковић, самостални консултант