Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Meтео станица

Meтео станица

Meтео станица

Метео станица је донација Института за примену науке у пољопривреди. Помоћу ње се прате следећи параметри: температура, брзина ветра, правац ветра, зрачење и количина падавина.

Сви пратећи параметри даће допринос у производњи биљних култура, јер сви очитани подаци заједно са прогнозом РХМЗ-а помоћи ће у планирању сетве, а затим и у заштити усева, као и упраћењу током целе вегетације.