Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Матурско вече Пољопривредно-ветеринарске школе Рековац ,16.06.2021. године .