Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Дуално образовање!