Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

БЕРБА ГРОЖЂА!

БЕРБА ГРОЖЂА!

БЕРБА ГРОЖЂА!

🍇Берба грожђа је најбитнији део године за сваког винара и виноградара. Професори и ученици наше школе убрали су плодове свога рада и одмах при повратку приступли преради грожђа електричним муљачем.Берба представља врхунац целогодишњег рада у винограду и тренутак када се види сво виноградарско знање и успех у борби са временским приликама. Под моментом бербе подразумевамо тренутак када грожђе достигне своју зрелост, када има одговарајући садржај шећера и одговарајућу количину киселине, као и pH вредност. Зрелост грожђа се утврђује органолептички, односно визуелно се посматра физички изглед грожђа, боја, уједначеност и укус и физичко-хемијским анализама.🍇