Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

Пољопривредно – ветеринарска школа Рековац врши упис упис ученика у следеће образовне профиле:

Ветеринарски техничар – 30 ученика

Економски техничар – 30 ученика

Пољопривредни произвођач – 30 ученика

*За све ученике прве године обезбеђени су смештај и исхрана у Дому ученика.

За ученике образовних профила економски техничар и пољопирвредни произвођач смештај и исхрана у Дому ученика су бесплатни.