Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПОДРУЧЈЕ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПОДРУЧЈЕ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Седница Скупштине Удружења средњих школа, подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране, којој је присуствовала и наша школа. одржана је 17.12.2016.године у РУЦ „Ждрело“ у бањи Ждрело. На дневном реду је било: усвајање записника са претходне седнице скупштине, усвајање извештаја о раду самог удружења, као и избор чланова Надзорног и Управног одбора удружења. Том приликом су сви присутни били упознати и са календаром републичких такмичења ученика средњих школа, подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране за школску 2016/2017.годину.
Претходног дана одржан је семинар под називом „Прописи у области образовања и васпитања“. Том приликом је био присутан помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја за инспекцијски надзор, Богољуб Лазаревић.