Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА