Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Projekat “Genetsko unapređenje u svinjarstvu kroz sistem ocene mesnatosti na liniji klanja”

Projekat “Genetsko unapređenje u svinjarstvu kroz sistem ocene mesnatosti na liniji klanja”

Projekat “Genetsko unapređenje u svinjarstvu kroz sistem ocene mesnatosti na liniji klanja”

NOSILAC PROJEKTA: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

RUKOVODILAC PROJEKTA: dr Mladen Popovac

U realizaciji projekta “Genetsko unapređenje u svinjarstvu kroz sistem ocene mesnatosti na liniji klanja” pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije učestvovalo je pet naučno-istraživačkih i stručnih organizacija. Nosilac projekta je Poljoprivredni fakltet Univerziteta u Beogradu, uz učešće četiri partnerske organizacije: Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd i Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi (PSSS) iz Šapca, Valjeva i Mladenovca. Stručni tim na projektu činili su: dr Mladen Popovac, kao rukovodilac projekta, dr Radmila Beskorovajni, dr Milovan Pušić (Institut za primenu nauke u poljoprivredi), dr Radosav Vujić (PSSS Valjevo), Marina Gačić, dipl.inž. (PSSS Šabac) i Dragoljub Krajnović, dipl.inž. (PSSS Beograd). Istraživanja su sprovedena na šest porodičnih farmi svinja, na područjima koja pokrivaju navedene poljoprivredne savetodavne i stručne službe. Farme same gaje pasad za tov, a godišnje proizvode od dve do šest hiljada tovljenika.

Cilj projekta je bio da se ocene osobine porasta i kvaliteta trupa kod svinja na liniji klanja, kako bi ocenjene vrednosti poslužile dalje za genetsko unapređenje populacija svinja u Srbiji. Kod tovljenika na liniji klanja utvrđena je mesnatost u trupu od 56,38%, sa veoma širokim intervalom variranja od 36,25 do 68,10% mesa u trupu, što otvara prostor za veoma uspešan selekcijski rad u cilju genetskog progresa ove, ali i drugih osobina iz iste grupe. Analizirajući kombinaciju ukrštanja različith genotipova u cilju proizvodnje prasadi za tov, najbolje kvalitativne pokazatelje u pogledu mesnatosti od 59,95 % imali su tovljenici melezi očeva pietrena i majki F1 meleza landrasa i velikog jorkšira. Ocenjujući naslednost ove osobine utvrđen je koeficijent heritabiliteta od h2 = 0,46. Ustanovljena srednja naslednost ove osobine ukazuje  na mogućnost brzog genetskog progresa u populacijama svinja, gde bi se u procenu priplodne vrednosti životinja uključila mesnatost, kao jedan od selekcijskih kriterijuma.

Takođe, jedan od ciljeva projekta je bio i da se promoviše neophodnost donošenja zakonskih regulativa, po kojima bi se cena tovljenika u klanici određivala na osnovu njihove mase, ali i kvaliteta trupa, a ne kao što je uglavnom bilo do sada, da se ona formira samo na osnovu mase. Značaj vrednovanja tovljenika na osnovu kvaliteta motivisaće dodatno odgajivače da unaprede mesnatost kod tovljenika, jer će na taj način ostvarivati veće ekonomske benefite iz više razloga.