Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ШЕСТА РЕДОВНА СКУПШТИНА „ЗАЈЕДНИЦЕ ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

ШЕСТА РЕДОВНА СКУПШТИНА „ЗАЈЕДНИЦЕ ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

ШЕСТА РЕДОВНА СКУПШТИНА „ЗАЈЕДНИЦЕ ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

Шеста редоцна седница Скупштине „ЗАЈЕДНИЦВ ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ одржана је 14. и 15. децембра у мотелу „Предејане“ у Предејанама. На дневном реду седнице је било усвајање: записника са пете Скупштине, Акционог плана, извештаја Надзорног одбора, финансијског извештаја, извештаја о раду и др.
Професор економске групе предмета у нашој школи, Драгица Перчевић присуствовала је седници. Овогодишња сарадња наше школе и ЗАЈЕДНИЦЕ ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ је била веома успешна у циљу унапређивања образовног система Србије.

2 7