Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

ТРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПАРТИЈУ 1