Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КАП ПО КАП И РАСАДА ПАПРИКЕ