Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

ПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КАП ПО КАП И РАСАДА ПАПРИКЕ