Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Обавештење у вези са документацијом за упис ученика