Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

НАБАВКА РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА (5-Р/18-П)