Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Допуна упутства за организацију рада средњих школа