Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Гулашијада у Милутовцу