Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

О нама

Пољопривредно-ветеринарска школа остварује наставне планове и програме у следећим подручијима:

  • Пољопривреда, производња и прерада хране
    • ветеринарски техничар
    • пољопривредни произвођач
  • Економија, право и администрација
    • економски техничар

Пољопривредно-ветеринарска школа, такође, врши и стручно оспосовљавање, преквалификацију и доквалификацију у образовним профилима: економски техничар, пољопривредни техничар, техничар за обраду дрвета и произвођач финалних производа од дрвета – столар

 

ИСТОРИЈАТ


ПРОФЕСОРИ


ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ


РЕКОВАЦ