Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Образовни профили

Пољоприведно-ветеринарска школа школује ђаке следећих образовних профила:

  • Економија, право и администрација

Смер: економски техничар

  • Пољопривреда, производња и прерада хране

Смер: ветеринарски техничар

             пољопривредни произвођач

Економски техничар

Ветеринарски техничар

Пољопривредни произвођач