Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Контакт

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА РЕКОВАЦ

Адреса: Слађана Лукића б.б., 35260 Рековац
Телефон: 035/8411-134, 8411-434
Факс: 035/8411-134
E-mail: pvskolarekovac@ptt.rs
Адреса дома ученика: Краља Петра I бр. 15, 35260 Рековац
Телефон дома ученика: 035/8411-992, 8710-048