Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Вађење црног лука