Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Шифре образовних профила за упис у школској 2023/24.

Шифре образовних профила за упис у школској 2023/24.

Шифре образовних профила за упис у школској 2023/24.

Листе жеља ученици попуњавају након објављивања резултата завршног испита. Тада већ знају колико су бодова сакупили по разним основама.

Шифра образовног профила

Прво се уноси шифра образовног профила. Шифру упишите онако како је написана у конкурсу. Шифра је писана латиницом те је такву и ви морате уписати у листу жеља.
Шифра представља ознаку образовног профила и најзначајнији је податак у електронској обради изражене листе жеља. Стога препоручујемо да добро проверите сваку написану шифру!

Бодови остварени на основу успеха у средњој школи сабрани са бодовима оствареним на завршном испиту представљају укупан број бодова са којим се уписујете. Наравно, претходно је потребно да попуните листу жеља.

Коначни резултати биће објављени 28.06, а предаја листе жеља биће омогућена од 29.06. и 30.06. електронским путем, односно непосредно у основној школи.

Распоред ученика по школама биће објављен 03.07. након чега следи упис ученика у средње школе. Подношење пријаве за упис у средњу школу електронским путем биће омогућено од 03-07.07. (за први и други уписни круг), док ће подношење пријаве за упис непосредно у школи бити омогућено 03. и .04.07. за први уписни круг, односно 05.07. за други уписни круг.