Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Подигнути засади малине и купине