Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА РЕПРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ФАРМУ 2018