Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 3Д/18