Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

МОДУЛ 14: ПРИПРЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ 7 ИПАРД III ПРОГРАМА – “ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА”

МОДУЛ 14: ПРИПРЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ 7 ИПАРД III ПРОГРАМА – “ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА”

МОДУЛ 14: ПРИПРЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ 7 ИПАРД III ПРОГРАМА – “ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА”

Након уводног обраћања на панелу је присутнима говорио представник Института за примену науке у пољопривреди и представник ИПАРД Управљачког тела, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.Лидија Аћимовић, руководилац Групе за програмирање мера за унапређење квалитета живота у руралним подручјима, говорила је о мери 7 која се односи на диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Самостални саветник, Катарина Ђурић, одржала је предавање о бодовању и рангирању, висини подстицаја, поступку одобравања пројеката, поступку одобравања коначне исплате подстицаја и буџет меру 7 и обележавање инвестиције.

На крају, Лидија Аћимовић, говорила је о листи прихватљивих трошкова и инвестиција за меру 7.