Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

БЕРБА КУКУРУЗА!

БЕРБА КУКУРУЗА!

БЕРБА КУКУРУЗА!

🌽Кукуруз је једногодишња биљка јарог типа развића,а дужина његове вегетације од ницања до пуног зрења зависи од особине сорте, односно хибрида, с једне стране, и услова гајења с друге стране. Основни привредни значај кукуруза произилази из својстава саме биљке, разноврсности употребе и обима производње. Готово сви делови биљке кукуруза могу послужити за прераду, па управо то даје кукурузу посебан економски значај.
Зрно као основна сировина у спремању концентроване сточне хране има изузетну важност јер садржи 70-75% угљених хидрата, 10% беланчевина, око 5% уља, 15% минералних материја, као и 2,5% целулозе.
Кукуруз истовремено сазрева и обично се не осипа па се берба обавља у пуној зрелости. Кукуруз треба што пре обрати јер свако одуговлачење смањује приносе. Губици настају због штете које праве птице, глодари и дивљач. Губици настају и при раду комбајна, али они не би смели прелазити 2-3%.
Бербу кукуруза у клипу треба започети када влажност зрна падне испод 30%.
Берба кукуруза се може обављати : ручно или механизовано (берачима).🌽