Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Преко пројекта набављени ПАСТЕРИЗАТОР, МУЉАТОР И ХИДРОПРЕСА

Преко пројекта набављени ПАСТЕРИЗАТОР, МУЉАТОР И ХИДРОПРЕСА

Преко пројекта набављени ПАСТЕРИЗАТОР, МУЉАТОР И ХИДРОПРЕСА

Школа је аплицирала путем јавног позива за подношење пријава установа које остварују средње образовање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења рада ученичке задруге за набавку пастеризатора, муљаче и хидропресе.

Средства за реализацију пројекта добијена су од надлежног министарства просвете.