Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Садња расада!

Садња расада!

Производња расада – Производњом поврћа преко расада омогућује се успешно гајење топлољубивих врста у континенталним условима, јер се скраћује потребно време за раст биљке на отвореном пољу. Расад представља биљку у фази када има 4-10 сталних листова произведену у заштићеном простору или отвореној леји. У расадничком периоду већина повртарских биљака пролази кроз првих четири до пет етапа органогенезе. Зато од услова успевања у овом периоду не зависи само спољашњи изглед (висина биљке, распоред листова, могућност и разгранатост корена), него могућност да биљка раније или касније цвета и оствари висок принос. Гајењем повртарских култура преко расада, осим ранијег приспевања, обезбеђује се боље коришћење површине. Расад за сваку врсу и време садње мора бити оптимално развијен, што омогућава брзо обнављање корена и даљи раст биљке. Сувише млад расад брзо се укорењује, али спорије расте, док сувише стар расад спорије обнавља коренов систем и због тога се известан број листова суши.