Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА КРОВОПОКРИВАЧКЕ РАДОВЕ